dcsimg

Energitillförsel

Med energitillförsel menas den bruttoenergi som tillförs landet. Hur mycket energi som tillförs beror på hur stor efterfrågan är. Det i sin tur beror på hur mycket energi vi behöver. Det är alltså användningen som styr hur mycket energi i form av el och värme som produceras.

Sveriges energitillförsel uppgick till 573 TWh år 2013.

Sedan 1970 har energitillförselns sammansättning i Sverige förändrats. Oljeprodukter har minskat och ersatts av kärnkraft, vattenkraft och biobränslen. Under senare år har också vindkraft och solenergi ökat.

Under 1980-talet byggde de kommunala energibolagen stora värmepumpar för att producera fjärrvärme, samtidigt introducerades naturgasen längs västkusten. I mitten av 1990-talet började vindkraften byggas ut.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-21  |  Ändrad: 2015-07-22
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00
Sök i vår faktabas