dcsimg

Så bestäms energipriserna

Priset på el, fjärrvärme, drivmedel (exempelvis bensin) och naturgas bestäms utifrån utbud och efterfrågan.

Andra faktorer som spelar in i prissättningen är till exempel lagstiftning, miljöavgifter, skatter och tillgången på råvaror (exempelvis vatten i vattenmagasin eller råolja).

Olika marknader påverkar olika energislag

Den globala marknaden påverkar olja-, gas- och kolpriserna mest, medan den lokala nordiska marknaden påverkar el-, och biobränslepriserna mest. För fjärrvärmepriset gäller på många håll förutsättningarna i den egna kommunen och den lokala fjärrvärmeproducentens kostander för produktion (investeringar, mix av bränslen i pannan och så vidare).

Oro i olika delar av världen, krig eller ekonomiska nedgångar/uppgångar i globala eller lokal valutor påverkar också prissättningen. Energisystemet hänger med andra ihop, även på den ekonomiska sidan.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-09  |  Ändrad: 2011-12-28
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas