dcsimg

Elpriset

Elmarknaden har ändrats från att ha varit ett nationellt monopol till att bli en marknad med konkurrens. När marknaden övergick från monopol till konkurrens kallades det för att marknaden avreglerades eller reformerades.

Samma regler som gäller för andra marknader exempelvis mat, kläder och elektronik ska gälla även för elmarknaden.

I Norden har vi en gemensam elmarknad. Priset i Norden påverkas främst av vattentillgången i de stora vattenmagasinen i Norge och  Sverige och det internationella priset på olika bränslen. Men även kärnkraftproduktion i Sverige och Finland och styrmedel påverkar elpriset. Det är bara handeln med el som är konkurensutsatt - nättjänsten för överföring av el är fortfarande ett monopol.

Elpriset består av:

  • Pris för elenergi (inklusive elcertifikat)
  • Pris för nättjänsten (överföring av elen via elnätet, nätavgift och abonnemang)
  • Energiskatt
  • Moms
  • Elhandelsbolagets avgifter/påslag

Priset på el påverkas också av vilket avtal du som kund har med ditt elhandelsbolag. Priset varierar beroende på om det är ett fastprisavtal, tillsvidareavtal eller avtal om rörligt pris. Den vanligaste avtalsformen är avtal om rörligt pris.

Nord Pool

Alla länder i Norden, utom Island, deltar i handel med el på den nordiska elbörsen, Nord Pool. På Nord Pool säljs elen till uppköpare i hela norra Europa, Ryssland och Baltikum. Köparna är elhandelsbolag och säljare är elproducenterna. Ett elhandelsbolag köper el från elproducenterna direkt eller på elbörsen och säljer till elanvändarna (till dig och din familj exempelvis). Elhandelsföretagen kan också producera el. En elproducent tillverkar el i olika produktionsanläggningar.

Elcertifikat

De som producerar el från förnybara källor (vind, sol, biobränslen) får ett elcertifikat för varje producerad megawattimme el. Det är obligatoriskt för elleverantörer och vissa elanvändare att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elanvändning, den så kallade kvotplikten. I och med försäljningen av elcertifikat får elproducenterna en extra inkomst utöver inkomsterna från elförsäljningen. Elcertifikaten ska öka mängden el som är producerad med förnybara källor på den svenska elmarknaden.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-09  |  Ändrad: 2011-12-28
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att ...

... vi i Sverige ligger på femte plats i världen när det gäller elanvändningen per invånare. USA ligger 10 % lägre per invånare. Det beror på att vi har många elintensiva industrier, ett kallt klimat, en stor andel elvärme och historiskt låga elpriser.

Svåra ord:

Utbud: Den mängd av en vara eller tjänst som är tillgänglig för försäljning på en marknad.

Intäkt: Inkomst

Monopol: När en aktör är ensam på en marknad.

Konkurrens: När produkter eller företag tävlar på lika villkor i syfte att hålla rätt kvalitet till rätt pris.