dcsimg

Fjärrvärmepriset

Prissättningen på fjärrvärmemarknaden är fri. Det betyder att marknaden är konkurrensutsatt. Priset på andra uppvärmningsalternativ styr priset på fjärrvärme. Så när priset på olja, el och andra energivaror stiger, ökar även priset på fjärrvärme.

Skillnaderna i pris på fjärrvärme i landet är stor. Det högsta priset är mer än dubbelt så högt som det lägsta. En förklaring till skillnaderna är att företagen använder olika bränslen som ger olika produktionskostnader för värmen. Andra förklaringar till prisskillnaderna är:

  • Hur tätt fjärrvärmekunderna finns och hur mycket värme de köper. Ju tätare kunderna bor och ju mer fjärrvärme de gör av med gör att kapaciteten i ledningsnätet utnyttjas bättre.
  • Avkastningskraven. Olika företag har olika krav på avkastning från sina ägare. Företagen kan också ha olika kapitalkostnader och olika avskrivningstider.
  • Olika effektivitet i olika företag.

 (Källa: Energimarknadsinspektionen.se)

Fjärrvärme har funnits i Sverige sedan 1950-talet och försörjer bostäder, lokaler och industrier med värme för uppvärmning och varmvatten.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler och den dominerande uppvärmningsformen på centralorten i flertalet av Sveriges kommuner.

» Läs mer om fjärrvärme

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-09  |  Ändrad: 2011-12-28
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas