dcsimg

Naturgaspriset

I Sverige använder vi ganska lite naturgas om man jämför med andra europeiska länder. I Sverige och i övriga Europa byggs naturgasnätet ut och användningen av naturgas i Europa har ökat med 40 % sedan början av 90-talet.

Priset beror på vilka kostnader utbyggnad, drift och distribution naturgashandlaren har i de olika regionerna. Priset påverkas också av världsmarknadspriset.

Från monopol till konkurrensutsatt marknad

Tidigare var naturgasmarknaden ett lokalt monopol, man kunde inte välja själv av vem man skulle köpa naturgas. Från och med 2007 kan alla välja fritt av vem de ska köpa naturgas.

För att uppnå en väl fungerande naturgasmarknad har flera lagar och regler behövts justeras, de två viktigaste heter unbundling och tredjepartstillträde.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-12  |  Ändrad: 2011-12-28
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Svåra ord:

Unbundling: Unbundling betyder att man skiljer på verksamheterna försäljning av varan gas och tjänsten transport av gas. På det sättet kan man fördela kostnaderna för de två olika verksamheterna rätt och att därmed undvika korssubventionering. Korssubventionering innebär att intäkterna från en verksamhet bekostar en annan. Detta är otillåtet eftersom intäkter från transportmonopolet då skulle kunna bekosta det konkurrensutsatta försäljningsledet och snedvrida konkurrensen.

Tredjepartstillträde: Med tredjepartstillträde menas att ägarna av transmissions- och distributionsnäten ska göra det möjligt för andra aktörer att utnyttja näten vilket skapar konkurrens vid försäljning av naturgas. Storbritannien är exempel på ett land som har tredjepartstillträde till både transmissions- och distributionsnätet. För att tredjepartstillträde ska fungera i praktiken krävs det en genomförd unbundling.