dcsimg

Olje- och bensinpriset

Priset på olja och bensin bestäms till stor del av den globala efterfrågan samt förhållanden i de oljeproducerande länderna. Förhållanden som kan påverka priserna är oroligheter i form av konflikter med andra länder eller nedgång i den allmänna konjunkturen. Priset på olja och bensin kan variera kraftigt.

De senaste åren har oljepriset varierat mycket och i slutet av 2014 är priset det lägsta på fem år.

I Sverige är det transportsektornsom använder mest oljeprodukter även om användningen har förändrats relativt snabbt sedan början av 2000-talet.

Bensinanvändningen inom transportsektorn har avtagit de senaste åren och under det närmsta decenniet har användningen minskat med drygt 30 %. Mellan 2011 och 2012 var inget undantag, och minskningen uppgick till ca 8 %. Den minskande bensinanvändningen beror främst på ett minskande antal bensindrivna fordon, både personbilar och lätta lastbilar.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-13  |  Ändrad: 2014-12-17
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas