dcsimg
Tillförsel
Omvandling
Distribution
Användning

År 2012 var Sveriges import av olja 20,4 miljoner ton.

Under raffineringen produceras olika oljebaserade produkter, bensin, diesel och eldningsolja bland annat.  

Bensin, diesel och eldningsolja transporteras till bensinstationer och villaägare med tankbilar, på järnvägen och med tankbåtar.

Sedan 1990-talet har bensinanvändningen inte ökat i Sverige, däremot kan man se en ökning av dieselanvändningen. Eldningsolja har minskat i användning i bostadssektorn till förmån för fjärrvärme, pellets och värmepumpar. 

Bensin - diesel och eldningsolja

Bensin, diesel och eldningsolja görs av raffinerad råolja. Vid raffineringen skapas olika produkter genom att oljan kokas vid olika temperaturer.

Bensiner har sina kokpunkter mellan 35 och 200 graders värme. De används sedan för bilar och flygmotorer, för maskiner inom industrin och som tvättbensin som säljs på apotek.

Dieselolja tas ut mellan 180 och 370 grader och används som bränsle i dieselmotorer.

Eldningsolja kan destilleras i temperaturer upp till 370 grader. Det används som bränsle till ång- och värmeanläggningar, till exempel för att producera stadsgas.

Dela med andra:
Skapad: 2011-08-03  |  Ändrad: 2014-12-17
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000