dcsimg
Tillförsel
Omvandling
Distribution
Användning

Sveriges behov av elimport beror på hur marknaden ser ut just för tillfället. Det kan variera både under året och mellan åren. Den mesta importen kommer från Norge och Finland. 

Det sker ingen omvandling av importerad el.

Elen distribueras via elnätet. Elnätet består av stamnät, regionnät och lokalnät.

El används i samtliga sektorer. Elen exporteras även till andra länder.

Import av el

Sverige både importerar och exporterar el.

Behoven varierar såväl mellan åren som under året. Om det blir import eller export beror på hur marknaden ser ut just för det tillfället. Den mesta importen och exporten sker mellan de nordiska länderna.

Det nordiska elsystemet har även förbindelser till Tyskland, Estland, Ryssland, Nederländerna och Polen.

Läs mer om elektricitet.

Dela med andra:
Skapad: 2011-08-03  |  Ändrad: 2014-02-20
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000