dcsimg
Tillförsel
Omvandling
Distribution
Användning

Kyla utvinns ur mark, sjöar och berg.

Kylan tas tillvara i en värmepump som sedan överför kylan till fastigheten.

Kylan distribueras via fjärrkyla, eller via mindre anläggningar direkt till fastigheten.

Företag, industrier, sjukhus och hushåll behöver alla kyla.

Kyla från mark

I sjö och berg är temperaturerna stabila men följer uteluftens temperatur under året. I mark är temperaturen i stort sett konstant. Därför kan man utvinna kyla.

En värmepump tar kyla från luft, berg, jord eller vatten och avger den till huset.

Läs mer om värmepumpar

Dela med andra:
Skapad: 2011-08-03  |  Ändrad: 2011-08-03
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00