dcsimg
Tillförsel
Omvandling
Distribution
Användning

Uran är en silverliknande och ganska mjuk metall som är ett radioaktivt grundämne med den kemiska beteckningen U. Uran används i de flesta typer av kärnkraftverk.

 

En kärnkraftsreaktor kan liknas vid en stor ångpanna. När uranets atomkärnor klyvs bildas värme. Vatten värms upp och bildar ånga. En generator omvandlar energin i ångan till elektricitet.

Så fungerar ett kärnkraftverk.

Elen distribueras via elnätet. Elnätet består av stamnät, regionnät och lokalnät. Värmen distribueras via fjärrvärmenätet.

Läs om elektricitet

El och värme används i samtliga sektorer.

Uran

Uran till de svenska kärnkraftverken bryts i gruvor i Kanada, Ryssland och Australien. 

Innan uranmalmen blir till kärnbränsle som kan användas i ett kärnkraftverk av den typ som vi har i Sverige, måste den anrikas. Anrikning är en process där man ökar de naturliga halterna av metaller i uranet, den bästa metallen är isotopen uran-235. När man anrikar ökar man halten av metaller i malmen genom att ta bort onödigt material som inte är uran. Man finkrossar malmen och hittar då uranen bland de andra kornen. Det går också att blanda det finmalda med vatten och blåsa in luft. Då stiger metallkornen till ytan och resten sjunker.

Efter anrikningen kyls allt ned till fast form och omvandlas då till urandioxid. Sedan tillverkas själva kärnbränslet i en bränslefabrik genom att pressa samman urandioxid till cylindrar, som kallas kutsar. Kutsarna staplas sedan samman i långa rör och sätts samman till bränsleelement.

Dela med andra:
Skapad: 2011-08-03  |  Ändrad: 2011-12-27
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00