dcsimg
Tillförsel
Omvandling
Distribution
Användning

Varm uteluft kan användas som energikälla.

När solen skiner lagras värmen från den i både jord och i berg. Genom att borra i jord eller i berg kan man ta vara på den lagrade solvärmen och använda den som energikälla.

Värmen från luften eller marken tas tillvara i en värmepump. 

Läs mer om värmepumpar.

Värmepumpen sprider den varma luften eller det uppvärmda vattnet till husets värmesystem.

Värmepumpar finns i industrier, hushåll och kommunal verksamhet.

Värme från luft och mark

Värme kan tas från både luften och från marken.

Värmepumpar har antingen uteluften eller marken som uppvärmningskälla.

Läs mer om värmepumpar

Värme som finns lagrad i berggrunden kallas geotermisk energi. Värmen kan ha lagrats redan när jorden bildades, eller så bildas den vid radioaktivt sönderfall i jordens inre och fylls ständigt på.

Läs mer om geotermisk energi

Dela med andra:
Skapad: 2011-08-03  |  Ändrad: 2011-12-27
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00