dcsimg

Vad görs för att stoppa klimatförändringarna?

Världens länder har genom internationella avtal och överenskommelser lyckats minska en del miljöskadliga utsläpp. Men det svåraste återstår – att stoppa den ökade växthuseffekten som förändrar jordens klimat.

Enda sättet att minska koldioxidutsläppen och människans påverkan på klimatet är att använda mindre olja, kol och naturgas.

Industriländerna har huvudansvaret

Genom arbetet med FN:s så kallade klimatkonvention har åtskilliga länder lovat att minska sina utsläpp av växthusgaser. De rika industriländerna har huvudansvaret för att det blir gjort. I det så kallade Kyotoprotokollet, som är en del i Klimatkonventionen, har I-länderna åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser. EU-länderna ska gemensamt minska utsläppen med åtta procent. Teknikutvecklingen spelar en avgörande roll för att kunna tillföra mindre energi för samma nytta, exempelvis bränslesnålare bilar.

Utsläppen av andra föroreningar har minskat

Utsläppen av svavel, kväveoxider och andra föroreningar har i vissa fall redan minskat tack vare internationella överenskommelser. I Sverige har svavelutsläppen minskat med 95 procent sedan år 1970 tack vare minskad oljeanvändning och lägre svavelhalter i oljan.

Utsläppen av kväveoxider har minskat tack vare olika reningsåtgärder, men inte lika mycket som svavelutsläppen. EU:s medlemsländer har kommit överens om ett utsläppstak för kvävedioxid. Att vi numera har katalytisk avgasrening på våra bilar har betytt mycket för att minska kväveutsläppen.
 
 

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-15  |  Ändrad: 2014-12-17
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas
Relaterade sidor