dcsimg

När elen inte räcker till

Foto: Per Westergård
Foto: Per Westergård

Det finns en liten risk att vi i Sverige någon gång hamnar i den situationen att vi använder mer el än vad vi kan producera eller importera.

För att inte elnätet ska kollapsa måste då delar av nätet kopplas ifrån vilket gör att vissa elanvändare drabbas av elavbrott.

Sveriges myndigheter har kommit överens om ett system så att de användare som har störst behov av el ska prioriteras. Varje kommun planerar tillsammans med det lokala elnätsföretaget vilka elanvändare som har störst behov i den egna kommunen. Det kan till exempel handla om sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och elektroniska kommunikationer. De här extra viktiga elanvändarna kan få behålla elen när övriga i kommunen kopplas bort från elnätet under ett par timmar, eller upp till sex dygn.

Dela med andra:
Skapad: 2011-03-03  |  Ändrad: 2014-02-20
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00
Sök i vår faktabas

Svåra ord:

Elenergibrist = beror på brist på ”bränsle” eller på produktionsproblem, exempelvis vattenbrist i vattenkraftverken eller störningar i kärnkraftverken.  Energimyndigheten förebygger och hanterar elenergibrist med förbrukningsdämpande åtgärder, till exempel en vädjan till allmänheten om att använda mindre el, höjning av energiskatten eller ransonering. Om elanvändningen trots detta inte minskar finns risk för eleffektbrist.

Eleffektbrist = beror på en akut brist på ”ström”. Eleffektbrist uppstår när efterfrågan på el tillfälligt är större än tillgången, till exempel i samband med en elenergibrist eller ett akut problem i distributionsnätet. En omfattande eleffektbrist leder till att elförsörjningen kollapsar och det blir elavbrott.