dcsimg

Så fungerar ett kondenskraftverk

I ett kondenskraftverk produceras el via en värmeprocess. Elen distribueras sedan ut till elkunderna via elnätet. 

 

 

Vatten värms till ånga.

Ångan leds till turbinen. Ångan får skovelbladen att snurra.

Rörelseenergin omvandlas till el i generatorn.

I kondensorn kyls ångan ner. Detta är en förutsättning för att ångan ska fara genom turbinen. Kylning sker med kallt havs- eller sjövatten. Ångan övergår efter kylning åter igen i flytande form (vatten).

Vattnet pumpas återigen in in pannan.

I kondenskraftverket tar man enbart hand om den el som produceras medan man i kraftvärmeverket tar hand om både på elen och avkylningsvattnets värme.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2011-10-21
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000