dcsimg

Så fungerar ett värmeverk

I värmeverket produceras värme i form av varmt vatten. Det varma vattnet distribueras via fjärrvärmenätet till de byggnader som är kopplade till nätet. Vattnet håller en temperatur på mellan 75 grader och 120 grader Celsius när det lämnar värmeverket.

Vatten värms i pannan och leds till en värmeväxlare. Pannan kan eldas med torv, biobränslen (skogsråvara etc) eller avfall. 

I värmeväxlaren överförs värmen till fjärrvärmesystemet.

Fjärrvärmesystemet består av rör under mark och gator. Vattnet hamnar till slut i en fjärrvärmecentral i den byggnad som är kopplad till fjärrvärmesystemet, där värmen, men inte vattnet, överförs till husets eget värmesystem. I huset används vattnet till både värme och tappvarmvatten.

Vattnet pumpas åter in i värmeväxlaren när det avlämnat värmen.

Dela med andra:
Skapad: 2010-04-06  |  Ändrad: 2011-10-21
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas