dcsimg

Så här fungerar ett vindkraftverk

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi genom att kraft förs över från vindkraftverkens snurrande blad via en axel och en växellåda till en generator. Elen som genereras kan sedan användas för eget bruk eller levereras ut på elnätet.

En modern vindturbin kan ta tillvara ungefär hälften av vindens energiinnehåll. Vindkraften producerar el när det blåser mellan 4 och 25 meter per sekund men är som mest effektiv vid vindstyrkor på 12-14 meter per sekund. Blåser det mindre än 4 och mer än 25 sekundmeter stoppas elproduktionen.

Det är viktigt att placera vindkraftverk där det blåser mycket. De bästa lägena i Sverige finns på Gotland och Öland, på Västkusten och utmed Skånes kuster.

Det blåser mer i Sverige på vintern än på sommaren och det är bra eftersom elbehovet är större på vintern.

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi
Vindens kraft förs över via en axel och en växellåda till en generator. Rörelseenergin omvandlas till el i generatorn. 


Elen transformeras till rätt spänning för elnätet i en transformator. 


Elen levereras ut på elnätet.


Elen kan sedan förse hushåll med elektrisk ström.   

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-14  |  Ändrad: 2011-12-27
Kontakt: Energikunskap 016-544 20 00
Sök i vår faktabas

Svåra ord:

Energiomvandling – Energi omvandlas från en energiform till en annan. Till exempel från rörelseenergi till elektrisk energi.

Generator – Den del inuti vindkraftverket som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi.

Distribution – Ett annat ord för att transportera något. Till exempel distribueras el i elnätet.

Energi – Har SI-enheten Joule, men för elenergi används också enheten wattimme (Wh). Ofta används till exempel megawattimmar (MWh) eller terrawattimme (TWh). 1 TWh är det samma som 1000 GWh eller 1000 000 MWh eller 1 000 000 000 kWh.

Effekt  – Hur mycket energi som ett kraftverk kan producera per tidsenhet.
Enhet för effekt - Enheten för effekt heter Watt (W). Ofta talar man om kilowatt (kW), megawatt (MW), gigawatt (GW) eller terawatt (TW). 1 TW är det samma som 1000 GW eller 1000 000 MW eller 1 000 000 000 kW.

Sambandet mellan effekt och energi – Effekt (MW) * tid (h) = energi (MWh) där h = timme