dcsimg

Naturgas

Naturgas är ett fossilt bränsle, det vill säga det består i huvudsak av nedbrytbart organiskt material som ombildats till kolväten under mycket lång tid. Efter kol och olja är det den tredje största lagrade bränsletillgången i världen.

Hur bildades naturgas?

Naturgas bildades genom att organiskt material, växtdelar, bröts ned och lagrades in i berggrunden. Gasen vandrar i berggrunden och hamnar tillslut i så kallade gasfällor, varifrån den kan pumpas upp till jordytan. Naturgas och olja bildas ungefär på samma sätt och återfinns ofta tillsammans. Naturgasen kan finnas mellan några hundra meter under jordytan upp till tusentals meter under jordytan.

Användning av naturgas i Sverige

Naturgas började att användas i Sverige 1985.

Ungefär 3,5 procent av Sveriges energibehov täcks av naturgas. Sverige har ingen egen utvinning av naturgas. All naturgas som förbrukas i landet importeras via den rörledning som sträcker sig mellan Danmark och Sverige. Från Danmark går ledningar även till kontinenten, vilket innebär att Sverige är sammankopplat med det kontinentala systemet.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2014-02-20
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att...

... man på 1980-talet letade naturgas i Dalarna, i Orsa, vid sjön Siljan? Antagandet om naturgasförekomsten byggde på den så kallade djupgasteorin, en omdiskuterad teori som bygger på att fossila bränslen som lagrats in i berggunden skulle ha ett icke-biologiskt-, utan ett kosmiskt ursprung. Teorin är mycket ifrågasatt och inga belägg finns för att denna skulle vara sann.