dcsimg

Olja

Olja är sedan ungefär 50 år världens mest använda energiråvara. Det beror på att den innehåller mycket energi och är lätt att lagra och transportera. Men eftersom olja, precis som alla fossila bränslen, förändrar jordens klimat vid förbränning, måste vi använda mindre olja. Transportsektorn är i stor sett helt beroende av oljebaserade bränslen, bensin och diesel.

Hur bildades olja?

Olja är ett fossilt bränsle som bildades av växter och havsdjur som fanns på havens bottnar för hundratals miljoner år sedan. Under högt tryck och hög temperatur, inbäddade i sand och lera, har energin som lagrats i växterna och djuren genom åren omvandlats till kolväten, olja. Oljan samlas i så kallade oljefällor varifrån den kan pumpas upp och raffineras till olika oljeprodukter.

Användning av olja i Sverige

I Sverige har användningen av oljeprodukter i bostäder och servicesektorn minskat med 65 % sedan 1990. Idag består den slutgiltiga energianvändningen av cirka 18,9 % oljeprodukter. Transportsektorns energianvändning består av 91,6 % oljeprodukter. 

Hur blir olja värme?

En del använder olja till att värma upp huset. Oljepannan består i regel av en lagringstank för oljan (cistern), en mindre dagtank, en brännare och en varmvattenberedare. Röken som bildas leds ut genom husets skorsten.

Från lagringstanken pumpas olja in i oljepannans förbränningskammare och antänds. Värmen som bildas av oljelågan hettar upp vattnet i varmvattenberedaren. När vattnet är tillräckligt varmt skickas det ut i huset via elementen eller används för att värma tappvattnet.

Oljekris

1973-74 hade vi den första så kallade oljekrisen i Sverige. Det var de oljeproducerande länderna i mellanöstern som ströp tillgången på oljeprodukter. Krisen medförde att svenska politiker insåg sårbarheten med oljeberoendet och flera politiska beslut fattades för att komma bort ifrån detta. Under oljekrisen beslutades till exempel att ransonering av olja skulle ske. 1979 blev det åter oljekris i världen i samband med revolutionen i Iran.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2014-02-20
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Svåra ord:

Raffinera: kemisk-teknisk rening av exempelvis olja.