dcsimg

Vätgas

Bränslecellsbuss i Stockholm. Foto: Per Westergård.
Bränslecellsbuss i Stockholm. Foto: Per Westergård.

Vätgas kan produceras av naturgas, som finns i större mängd än olja, eller med hjälp av förnybara energikällor, som till exempel vind- och solkraft.

Väte är universums minsta grundämne, men det kan ge lösningen på ett av mänsklighetens stora problem, nämligen utsläppen från den ständigt ökande trafiken. För när väte och syre reagerar med varandra utvecklas stora mängder energi. Slutprodukten är vanligt rent vatten. 

Den här energin kan tämjas till elektricitet och värme i en teknik som fått beteckningen bränslecell. Bränsleceller kan drivas av vätgas och när de kopplas till elmotorer kan de ersätta vanliga förbränningsmotorer i bussar, lastbilar och privatbilar.

Väte är visserligen universums vanligaste grundämne, men det är nästan alltid bundet i någon form, först och främst till syre i vatten. Ett av de problem som ska lösas är hur man kan få vätgas utan alltför stora energiförluster och utan utsläpp vid tillverkningen. Syret och vätet i vatten är inte alldeles lätta att sära på.

Blågröna alger eller artificiell fotosyntes

Några av de bästa lösningarna kommer från naturen. Kanske kommer vätgas i framtiden att kunna framställas med hjälp av blågröna alger eller genom artificiell fotosyntes. Det går också att utvinna väte från kolväten, och biogas kanvara en möjlig källa. Fossila bränslen är möjliga att använda, men då får man samtidigt nedsmutsande utsläpp och en fortsatt påspädning av växthuseffekten. På kort sikt är ändå fossila bränslen det
som troligen kommer att användas.

Ädelmetallen platina behövs

För att reaktionen mellan vätgas och syrgas i en bränslecell ska gå kontrollerat tillväga, och ge el (och värme), behövs ädelmetallen platina. Den är det allra bästa materialet för att tämja den våldsamma reaktionen mellan syrgas och vätgas. Oturligt nog är platina dyrare än guld och tillgången begränsad. Forskning kring andra material pågår.

Slutligen kräver hanteringen av vätgas en säker teknik. Skulle vätgas börja läcka ur bränsletappar eller fordonens tankar och blandas med syre i vanlig luft bildas under olyckliga omständigheter knallgas som kan explodera. Men riskerna går att bemästra, inomhus räcker det med en bra ventilation. Ute i det fria är riskerna mycket små eftersom vätgas är hela fjorton gånger lättare än luft och därför snabbt drar till väders och späds ut.

Dela med andra:
Skapad: 2009-12-04  |  Ändrad: 2014-02-20
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas