dcsimg

Energienheter, energimått och omräkningsfaktorer

Internationella standardenheten för att mäta energi är 1 joule (1 J). Foto: Per Westergård.
Internationella standardenheten för att mäta energi är 1 joule (1 J). Foto: Per Westergård.

Hur mäter man energi?

Den internationella standardenheten (SI-enheten) för att mäta energi är 1 joule (1 J).

I Sverige används även enheten wattimme (Wh).

1 joule = 1 wattsekund = 1 newtonmeter (Nm).

Prefix som används före energienheter

För större energimängder blir antalet siffror stort. Man har därför infört ett förkortat skrivsätt (prefix) enligt följande:

  • k (kilo) betyder 1 000 (ett tusen)
  • M (mega) betyder 1 000 000 (en miljon)
  • G (giga) betyder 1 000 000 000 (en miljard)
  • T (tera) betyder 1 000 000 000 000 (en biljon)
  • P (peta) betyder 1 000 000 000 000 000 (tusen biljoner)

Vad är effekt?

Inom fysiken pratar man om effekt när det gäller att beskriva hur mycket energi som går åt för att uträtta ett visst arbete, per tidsenhet. Fysikens lagar säger att det åtgår 1 watt  = 1 joule per sekund.

Exempel: en glödlampa som lyser behöver energi, och ju högre wattal (effekt) den har ju mer energi går det åt för att driva den, beräknat per sekund. 

En 60 W glödlampa använder 60 Wh under en timme. Under ett dygn använder lampan:

E = 60 x 24

E = 1 440 Wh eller 1,44 kWh

Motsvarande beräkning för en lågenergilampa blir:

E = 11 x 24

E = 264 Wh eller 0,26 kWh

Men då håller en lågenergilampa åtta gånger så länge om man jämför lampornas livslängd.

Vad är effektbrist och hur uppstår det?

Effektbrist uppstår när förbrukningen av el är större än produktionen vid en viss tidpunkt. Effektbrist kan uppkomma under kalla vinterdagar eller om flera stora produktionsanläggningar inte kan producera tillräcklig med el av tekniska-, eller andra orsaker.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2011-12-15
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att...

... vi i Sverige tidigare mätte effekt med enheten hästkraft? En hästkraft definieras som 75 kilopondmeter per sekund (kpm/s), det vill säga den effekt som krävs för att vid jordens yta lyfta 75 kilo en meter rakt upp i luften på en sekund där ett kilopond är 9,80665 newton, vilket ger att en hästkraft är 735,49875 watt. Idag mäter man fortfarande bilars motoreffekt i hästkrafter.