dcsimg

Energieffektivisering och klimatfrågor

Det viktigaste för omställningen av energisystemet är att alla förstår energins betydelse, hemma, i skolan, på utlandsresan eller i idrottshallen och kan göra smarta energival som inte belastar miljön och naturen i onödan.

Materialet ger dig möjlighet att arbeta ämnesövergripande och tangerar både samhälls- och naturorienterande ämnen såväl som svenska och bild.

Med hjälp av materialet kan dina elever inspireras och lära sig om hur man som individ kan påverka energieffektivisering, klimat och hållbar utveckling.

Tanken är att ge eleverna kunskaper och verktyg för att förstå miljöfrågans komplexitet och att det finns flera olika sätt att arbeta för en hållbar utveckling. Det handlar även att förstå hur ens egna och andras handlande påverkar miljön samt hur man själv kan påverka andra till att agera positivt i miljöfrågan.

 Materialet är framtaget av Värdegrunden på uppdrag av Energimyndigheten.

Dela med andra:
Skapad: 2013-04-23  |  Ändrad: 2013-04-23
Kontakt: Energikunskap